YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào? 

  • A. Mang
  • B. Hệ thống ống khí
  • C. Hệ thống túi khí
  • D. Phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137339

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF