YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ quan sinh dục của Giun đũa là: 

  • A. chưa phân hóa
  • B. phân tính 
  • C. lưỡng tính 
  • D. cả câu B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ quan sinh dục của Giun đũa là phân tính giới cái và giới đực.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF