YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loại động vật nào sau đây ký sinh trên da người? 

  • A. Bọ cạp 
  • B. Cái ghẻ 
  • C. Ve bò 
  • D. Nhện đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cái ghẻ ký sinh trên da người gây ra bệnh cái ghẻ.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137336

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON