YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vỏ của một số thân mềm có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? 

  • A. Có giá trị về xuất khẩu. 
  • B. Làm sạch môi trường nước.
  • C. Làm thực phẩm. 
  • D. Dùng làm đồ trang trí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vỏ của một số thân mềm có ý nghĩa thực tiễn để làm đồ trang trí như: vỏ sò, ốc,...

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137354

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON