YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thân mềm có thể gây hại như thế nào đến đời sống con người? 

  • A. Làm hại cây trồng.
  • B. Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán.
  • C.

   Đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải. 

  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thân mềm có thể gây hại cho đời sống con người:

  • Làm hại cây trồng.
  • Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán.
  • Đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải. 
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON