YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cách dinh dưỡng của ruột khoang? 

  • A. Tự dưỡng 
  • B. Dị dưỡng 
  • C. Kí sinh   
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách dinh dưỡng của ruột khoang là dị dưỡng.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON