YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bệnh sốt rét lây truyền qua trung gian nào? 

  • A. Ruồi
  • B. Muỗi thường 
  • C. Muỗi anophen 
  • D. Gián 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bệnh sốt rét lây truyền qua vật chủ trung gian là muỗi anophen.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON