YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn của châu chấu có chức năng gì? 

  • A. Phân phối chất dinh dưỡng đến các tế bào.    
  • B. Cung cấp ôxi cho các tế bào.
  • C. Cung cấp ôxi.      
  • D. Tất cả các ý đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn của châu chấu có chức năng phân phối chất dinh dưỡng đến các tế bào.  

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON