YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm? 

  • A. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 
  • B. Có hệ thống ống khí.
  • C. Vỏ cơ thể bằng kitin.  
  • D. Cơ thể phân đốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF