YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm? 

  • A. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 
  • B. Có hệ thống ống khí.
  • C. Vỏ cơ thể bằng kitin.  
  • D. Cơ thể phân đốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 137334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON