YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm. 

  • A. Một lớp tế bào.   
  • B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.
  • C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng.
  • D. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON