YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mai của mực thực chất là 

  • A. khoang áo phát triển thành. 
  • B. tấm miệng phát triển thành.
  • C. vỏ đá vôi tiêu giảm.  
  • D. tấm mang tiêu giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mai của mực thực chất là vỏ đá vôi tiêu giảm.  

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON