YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm là sai? 

  • A. Là vật chủ trung gian truyền bệnh ngủ. 
  • B. Làm sạch môi trường nước.
  • C. Có giá trị về mặt địa chất. 
  • D. Làm thức ăn cho các động vật khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bệnh ngủ châu Phi (sleeping sickness) là một bệnh do nhiễm ký sinh trùng (KST) thuộc giống Trypanosoma.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF