YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về châu chấu là đúng? 

  • A. Hô hấp bằng mang. 
  • B. Có hạch não phát triển.
  • C. Là động vật lưỡng tính.   
  • D. Là động vật có xương sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Châu chấu có dạng chuỗi hạch, hạch não phát triển.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON