YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình dạng của sán lá gan là: 

  • A. hình trụ tròn.
  • B. hình sợi dài
  • C. hình lá. 
  • D. hình dù.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình dạng của sán lá gan là hình lá.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON