YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận đinh nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu? 

  • A. Tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn hở.
  • B. Tim hình ống, hệ tuần hoàn kín.
  • C. Tim hình ống, hệ tuần hoàn hở.    
  • D. Tim 3 ngăn, hai vòng tuần hoàn kín.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ tuần hoàn của châu chấu: đơn giản, tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng, hệ mạch hở.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137333

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF