YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai? 

  • A. Hô hấp bằng phổi.        
  • B. Tim hình ống.
  • C. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.  
  • D. Là động vật không xương sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Châu chấu thuộc ngành chân khớp hô hấp băng hệ thống ống khí.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137331

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON