AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một cánh đồng có nhiều loài cỏ mọc chen chúc nhau. Một đàn trâu hàng ngày vẫn tới cánh đồng này ăn cỏ. Những con chim sáo thường bắt ve bét trên lưng trâu và bắt châu chấu ăn cỏ. Từ trên cao, chim đại bàng rình rập bắt chim sáo làm mồi cho chúng. Những phát biểu nào là đúng khi nói về mối quan hệ các sinh vật được minh họa bằng lưới thức ăn dưới đây của cánh đồng trên?

  I. Trâu và châu chấu có mối quan hệ cạnh tranh nhau.

  II. Ve bét và trâu là mối quan hệ kí sinh.

  III. Chim sáo và trâu là mối quan hệ hỗ trợ.

  IV. Chim sáo và cỏ là mối quan hệ hỗ trợ. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - I đúng vì trâu và châu chấu cùng ăn cỏ nên chúng cạnh tranh nhau về nguồn thứ ăn.

  - II đúng ve bét hút máu trâu để sống; nên ve bét được hưởng lợi còn trâu bị hại nên đây là mối quan hệ kí sinh.

  - III đúng vì giữa chim sáo và trâu do chim sáo bắt ve bét cho trâu.

  - IV đúng vì giữa chim sáo và cỏ do chim sáo bắt châu chấu cho cỏ.

  Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>