RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành  

  • A. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước.
  • B. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
  • C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt.
  • D. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA