ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu về hình ảnh này là đúng?

  (1) Đây là phương pháp tạo giống áp dụng cho cả động vật và thực vật.

  (2) Các cây con thu được đều có kiểu gen thuần chủng.

  (3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách.

  (4) Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính như : kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh,... 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào hình ảnh ta thấy

  - (1) sai vì đây là phương pháp tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn nên chỉ áp dụng đối với thực vật.

  - (2) đúng, vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu.

  - (3) đúng, cách 1: gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành 2n rồi mọc thành cây lưỡng bội.

  Cách 2: cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội 2n bằng cách gây đột biến thể đa bội.

  - (4) đúng

  Vậy có 3 phát biểu đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>