AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không phải là một hệ sinh thái? 

  • A. Một giọt nước lấy từ ao hồ.         
  • B. Rừng trồng.
  • C. Rừng mưa nhiệt đới.   
  • D. Tập hợp các cây cọ trên đồi Phú Thọ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã.

  - A là một hệ sinh thái vì “một giọt nước lấy từ ao hồ có hầu hết các thành phần cấu trúc nên một hệ sinh thái”.

  - B là hệ sinh thái nhân tạo

  - C là hệ sinh thái tự nhiên

  - D là một quần thể sinh vật nên không phải là hệ sinh thái.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>