AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu hướng động nào giúp các cây dây leo uốn quanh những cây gỗ? 

  • A. Hướng sáng.  
  • B. Hướng đất.           
  • C. Hướng nước.         
  • D. Hướng tiếp xúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cây dây leo uốn quanh những cây gỗ tiếp xúc với giá thể là cây gỗ → đây là ví dụ về hướng tiếp xúc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>