AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những dạng muối nitơ mà thực vật có thể hấp thụ là 

  • A. muối nitrat và nitrit.     
  • B. muối amôni và nitrit.
  • C. nitơ hữu cơ và nitơ vô cơ.       
  • D. muối amôni và nitrat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>