AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

  (1) Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.

  (2) Chống xâm nhập mặn cho đất.

  (3) Tiết kiệm nguồn nước sạch.

  (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Những hoạt dộng của con người góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ môi trường là:

  - Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.

  - Chống xâm nhập mặn cho đất.

  - Tiết kiệm nguồn nước sạch.

  - Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

  Vậy cả 4 hoạt động trên đều đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>