AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, dạng đột biến nào sau đây là đột biến thể lệch bội? 

  • A. Ung thư máu.                        
  • B. Hồng cầu hình liềm.
  • C. Đao.                        
  • D. Dính ngón tay 2 và 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - A, B, D sai vì đây là những dạng đột biến gen

  Dạng đột biến thể lệch bội là hội chứng Đao, dạng thể 3 nhiễm (2n +1)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>