ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dữ kiện nào dưới đây giúp chúng ta xác định chính xác tính trạng do gen trội/lặn nằm trên NST thường/NST giới tính quy định? 

  • A. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bệnh.
  • B. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường.
  • C. Bố mẹ bình thường sinh ra con trai bị bệnh.
  • D. Bố mẹ bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  - Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh → bệnh do gen lặn qui định.

  - Bố bình thường sinh con gái bị bệnh → bệnh nằm trên NST, vì nếu nằm trên NST giới tính thì bố bình thường tất cả các con gái phải bình thường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>