AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một NST ban đầu có trình tự gen là: ABCD.EFGH. Sau đột biến, NST có trình tự là: D.EFGH. Dạng đột biến này thường gây ra hậu quả gì? 

  • A. Gây chết hoặc giảm sức sống
  • B. Làm tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện tính trạng
  • C. Làm phát sinh nhiều nòi trong một loài
  • D. Làm tăng khả năng sinh sản của cá thể mang đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ta nhận thấy so với NST ban đầu, NST sau dột biến bị mất đoạn  ABC. Đây là dạng đột biến mất đoạn nên gây hậu quả là thường gây chết hoặc giảm sức sống.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>