YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong bao lâu?

  • A. Một ngày đêm.
  • B. Một năm.
  • C. Một tháng.
  • D. Một mùa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian một ngày - đêm (24 giờ).

  Đáp án cần chọn là: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF