YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là gì?

  • A. đọc bản chú giải.
  • B. tìm phương hướng.
  • C. xem tỉ lệ bản đồ.
  • D. đọc đường đồng mức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích:

  Muốn đọc và sử dụng bản đồ, chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON