YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của lược đồ trí nhớ là gì?

  • A. Giúp ta hiểu về thế giới xung quanh.
  • B. Sắp xếp không gian và sắp xếp lại các đối tượng.
  • C. Phác họa hình ảnh đường đi hoặc một vùng.
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ý nghĩa

  + Giúp ta hiểu về thế giới xung quanh.

  + Sắp xếp không gian và sắp xếp lại các đối tượng.

  + Phác họa hình ảnh đường đi hoặc một vùng.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF