YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người La Mã đã xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga nhờ phát minh ra thành tựu gì?

  • A. sắt
  • B. thép
  • C. gạch
  • D. bê tông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người La Mã đã xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga nhờ phát minh ra bê tông.

  Đáp án cần chọn là: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF