YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là hình thức nhà nước ban đầu của La Mã cổ đại?

  • A. Nhà nước cộng hòa không có vua.
  • B. Nhà nước cộng hòa có vua.
  • C. Nhà nước dân chủ.
  • D. Nhà nước phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình thức nhà nước ban đầu của La Mã cổ đại là Nhà nước cộng hòa không có vua.

  Đáp án cần chọn là: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423636

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON