YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là gì?

  • A. Sắt.
  • B. Nhôm.
  • C. Đồng đỏ.
  • D. Đồng thau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là đồng đỏ.

  Đáp án cần chọn là: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF