YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kí hiệu hình học trên bản đồ thể hiện điều gì?

  • A. thể hiện sự phân bố đối tượng.
  • B. thể hiện vị trí của đối tượng.
  • C. thể hiện kích thước bản đồ
  • D. thể hiện tính chất và nội dung bản đồ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kí hiệu hình học trên bản đồ thể hiện sự phân bố đối tượng.

  Đáp án cần chọn là: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON