YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại, đẳng cấp Vai-si-a chính xác bao gồm những lực lượng xã hội nào?

  • A. Tăng lữ - quý tộc.
  • B. Vương công – vũ sĩ.
  • C. Nông dân, thợ thủ công, thương nhân.
  • D. Nô lệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C.

  Theo chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại, đẳng cấp Vai-si-a bao gồm: nông dân, thợ thủ công, thương nhân.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON