YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) tạo thành một góc bao nhiêu độ?

  • A. 23027’.
  • B. 27023’.
  • C. 66033’.
  • D. 33066’.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) làm thành 1 góc: 23o27’

  Chọn: A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON