YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ thống chữ cái La-tinh là cơ sở ra đời bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới?

  • A. 100 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay.
  • B. 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay.
  • C. 300 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay.
  • D. 400 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ thống chữ La-tinh là cơ sở của hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay.

  Đáp án cần chọn là: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF