YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  La Mã đã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế từ năm nào?

  • A. Năm 25 TCN.
  • B. Năm 26 TCN.
  • C. Năm 27 TCN.
  • D. Năm 28 TCN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  La Mã đã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế từ năm 27 TCN.

  Đáp án cần chọn là: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF