YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những dấu tích nào sau đây của người tối cổ được tìm thấy tại Đông Nam Á?

  • A. Công cụ và vũ khí bằng đồng.
  • B. Di cốt hóa thạch và công cụ bằng đá.
  • C. Di cốt hóa thạch và vũ khí bằng sắt.
  • D. Đồ gốm và vũ khí bằng đồng thau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy tại Đông Nam Á là di cốt hóa thạch và công cụ bằng đá.

  Đáp án cần chọn là: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON