YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu tượng của La Mã cổ đại là gì?

  • A. Quảng trường Rô-ma.
  • B. Đường Áp-pi-a.
  • C. Chữ cái La-tinh.
  • D. Chữ số La Mã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  La Mã cổ đại có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, nhưng quảng trường Rô-ma vẫn được coi là biểu tượng của La Mã cổ đại nhờ kiến trúc tuyệt mỹ của nó.

  Đáp án cần chọn là: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON