YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thành bang nào sau đây có hình thức nhà nước dân chủ tiêu biểu ở Hy Lạp cổ đại?

  • A. Bi-dan-tin.
  • B. Mi-lê.
  • C. Xpác.
  • D. A-ten.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - A-ten là thành bang có hình thức nhà nước dân chủ tiêu biểu ở Hy Lạp cổ đại.

  - Cơ cấu tổ chức nhà nước thành bang A-ten.

  + Nhà nước A-ten gồm có 4 cơ quan chính: Đại hội nhân dân, Hội đồng 10 tướng lĩnh, Hội đồng 500 và Tòa án 6000 người.

  - Yếu tố dân chủ được thể hiện qua bức hình 10.3 như sau: Tất cả công dân nam từ 18 tuổi trở lên, có quyền bầu cử, giấm sát, bãi miễn các viên chức trong bộ máy nhà nước qua hình thức bỏ phiếu bằng vỏ sò. Vào thời đại Pê-ri-clét, A-ten còn thực hiện chế độ bổ nhiệm bằng bốc thăm, trả lương cho viên chức, nên những người nghèo có thể tham gia chính quyền.

  Đáp án cần chọn là: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON