YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hành tinh đứng đầu tiên trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào?

  • A. Sao Kim.
  • B. Sao Thủy.
  • C. Trái Đất.
  • D. Sao Hỏa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích:

  Hệ Mặt Trời gồm có 8 hành tinh. Tính từ Mặt Trời bao gồm: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF