YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại ở La Mã dưới thời Ốc-ta-vi-út là gì?

  • A. Dân chủ cộng hòa.
  • B. Nhà nước đế chế.
  • C. Cộng hòa Tổng thống.
  • D. Quân chủ lập hiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 27 TCN, dưới thời Ốc-ta-vi-út, La Mã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế.

  Đáp án cần chọn là: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON