YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã xâm nhập vào miền Bắc Ấn Độ?

  • A. Người Đra-vi-đa.
  • B. Người A-ri-a.
  • C. Người Ba-bi-lon.
  • D. Người Xu-me.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B.

  Giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người A-ri-a đã xâm nhập vào miền Bắc Ấn Độ.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON