YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đông Nam Á ngày nay có số quốc gia là bao nhiêu?

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 11
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đông Nam Á ngày nay có 11 quốc gia.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF