YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát minh nào sau đây là của người Trung Quốc thời kì cổ đại?

  • A. Bê tông.
  • B. Chữ số 0.
  • C. Chữ La-tinh.
  • D. Kĩ thuật làm giấy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kĩ thuật làm giấy là phát minh của người Trung Quốc thời kì cổ đại.

  Đáp án cần chọn là: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423585

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON