YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, man-ti và lớp nào nữa?

  • A. Mặt trời
  • B. nhân
  • C. lớp vỏ khí
  • D. gió

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, man-ti và nhân.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423753

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF