YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là gì?

  • A. sơ đồ trí nhớ.
  • B. lược đồ trí nhớ.
  • C. bản đồ trí nhớ.
  • D. bản đồ không gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích:

  Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là lược đồ trí nhớ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF