YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từ năm 221 TCN – 206 TCN là thời gian tồn tại của triều đại nào ở Trung Quốc?

  • A. Nhà Hán.
  • B. Nhà Tần.
  • C. Nhà Đường.
  • D. Nhà Tùy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà Tần tồn tại từ năm 221 TCN - 206 TCN.

  Đáp án cần chọn là: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON