YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chữ số của người La Mã có tất cả bao nhiêu chữ cái cơ bản?

  • A. 4 chữ cái cơ bản.
  • B. 5 chữ cái cơ bản.
  • C. 6 chữ cái cơ bản.
  • D. 7 chữ cái cơ bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ thống chữ cái La Mã gồm có 7 chữ cái cơ bản, gọi là chữ số La Mã.

  Đáp án cần chọn là: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 423620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON