YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm người nào đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà?

  • A. Người Ba Tư
  • B. Người Xu-me
  • C. Người Lưỡng Hà
  • D. Người Ai-ri

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người Xu-me (Sumer) là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà. Khoảng 3500 năm TCN, họ xây dựng những quốc gia thành thị. Đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 423562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF